Αναστολή υποβολής δηλώσεων αγροτικών ενισχύσεων

Αναστολή υποβολής δηλώσεων αγροτικών ενισχύσεων

Ο Ε.Α.Σ.  (ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης, ως πιστοποιημένος Φορέας για την υποβολή  Αίτησης  Ο.Σ.Δ.Ε. για όλη την Περιφέρεια  Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ενημερώνει ότι  με εντολή του Οργανισμού  Πληρωμών,  σε εφαρμογή της σχετικής Απόφασης του Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  για αναστολή της υποβολής της Αίτησης για την είσπραξη τόσο των Αγροτικών Επιδοτήσεων 2020, που συνδέονται με φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο, όσο και για συμμετοχή στα χρηματοδοτούμενα Αγροτικά Προγράμματα,  η  ηλεκτρονική  εφαρμογή  Ο.Σ.Δ.Ε.  παραμένει  κλειστή  μέχρι  νεωτέρας.

     Ο Ε.Α.Σ.  (ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης, συναισθανόμενος την κρισιμότητα της τρέχουσας περιόδου και προσαρμοζόμενος στις υποδείξεις της πολιτείας, γνωστοποιεί πως για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού  η οποιαδήποτε  εξυπηρέτηση  κοινού  καθώς και  η  παροχή  οιονδήποτε πληροφοριών  –  διευκρινήσεων  γίνεται,  κατά το δυνατό,  τηλεφωνικά  στο τηλέφωνο  της  ΕΝΩΣΗΣ  26710 – 22927  ή  ηλεκτρονικά στο email  της ΕΝΩΣΗΣ   egs_kef@otenet.gr

      Θα ακολουθήσουν νεώτερες ανακοινώσεις.

                                Από  Ε.Α.Σ.  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  & ΙΘΑΚΗΣ