Απαγορεύονται: μπάνιο στην θάλασσα, υποβρύχιο ψάρεμα κ.α.

Απαγορεύονται: μπάνιο στην θάλασσα, υποβρύχιο ψάρεμα κ.α.

Ανακοίνωση του Λιμεναρχείου

Με ανακοίνωσή του το δίνει μερικές ακόμη διευκρινήσεις για το μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας, λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Σε εκτέλεση ανωτέρω (α) σχετικής, γνωρίζεται ότι δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού, χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ.2 του άρθρου πρώτου (β) όμοιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα:

«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και ως εκ τούτου απαγορεύονται.

ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ