Διευκρινήσεις του Δήμου Σάμης για την αιμοδοσία

Διευκρινήσεις του Δήμου Σάμης για την αιμοδοσία

Ο σε συνέχεια και προς διευκρίνιση της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την έκκληση για , ενημερώνει ότι έχει δημιουργηθεί Τράπεζα αιμοδοσίας του Δήμου Σάμης ( με αριθμό Μητρώου 15379) όπου θα καταχωρούνται οι φιάλες αίματος υπέρ των δημοτών μας.

Καλούμε εκ νέου όσους επιθυμούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή , να δηλώνουν ότι οι φιάλες αίματος προορίζονται για την Τράπεζα Αιμοδοσίας του Δήμου Σάμης, με απώτερο στόχο την συγκέντρωση αποθεμάτων αίματος για όλους τους δημότες.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε κατευθείαν με την υπεύθυνη διαχείρισης της Τράπεζας Αιμοδοσίας του Δήμου Σάμης.

Υπεύθυνη Διαχείρισης

Βαλσάμου Εριγώνη

Τηλ 6984262708