Εξ αποστάσεως υπηρεσίες τομέας συμβουλευτικής υποστήριξης ΚΕΣΥ Κεφαλονιάς

Εξ αποστάσεως υπηρεσίες τομέας συμβουλευτικής υποστήριξης ΚΕΣΥ Κεφαλονιάς

Ο Τομέας Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του Κεφαλληνίας (σε συνέχεια του από 23/03/2020 σχετικού Δελτίου Τύπου του ΚΕΣΥ Κεφαλληνίας) ενημερώνει ότι εξαιτίας της απαγόρευσης παροχής των υπηρεσιών με φυσική παρουσία στα πλαίσια της προσπάθειας επιβράδυνσης της εξάπλωσης του , έχει προχωρήσει στην παροχή εξ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης) παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής ή/ και Πληροφόρησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στους ενδιαφερόμενους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτική για την οργάνωση της μελέτης και τη διαχείριση του χρόνου, την ανίχνευση προσωπικών ενδιαφερόντων με τη χρήση εγκεκριμένων Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τη Λήψη Απόφασης και το Σχεδιασμό Σταδιοδρομίας, την επιλογή του τύπου Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) , της Ομάδας Προσανατολισμού (ΓΕΛ) ή του Τομέα/ Ειδικότητας (ΕΠΑΛ)
  • Πληροφόρηση για τις για εκπαιδευτικές & επαγγελματικές επιλογές μετά από κάθε βαθμίδα, για το Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων, για τις σχολές και τμήματα των διαφόρων Επιστημονικών Πεδίων, τις μεταλυκειακές επιλογές εκτός συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων (Ειδικότητες/ τμήματα ΙΕΚ διαφόρων φορέων – ́Ετος Μαθητείας ΕΠΑΛ , Σχολές Ξεναγών, Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών, Σχολές Δραματικής Τέχνης κτλ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο και το email του Τομέα Συμβουλευτικής είτε να υποβάλλουν Αίτημα Ατομικής Συμβουλευτικής ή/και Πληροφόρησης μέσω της παρακάτω φόρμας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecvshtWpWDTpSLW8Wabp8nirT_S677uhMg3hayujwoxMqyqA/viewform