Ε.Α.Σ.: Απόφαση ΕΛΓΑ υπέρ ντόπιων Αγροτών

Ε.Α.Σ.:  Απόφαση ΕΛΓΑ υπέρ ντόπιων Αγροτών

Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι με αίσθημα ευθύνης στέκεται δίπλα στους ντόπιους και Κτηνοτρόφους την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας και με δεδομένο ότι οι ντόπιοι Παραγωγοί τώρα καλλιεργούν για το 2020 και τα έξοδα τους είναι πάρα πολλά απέστειλε αίτημα στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) για παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2019.

Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., αποφάσισε την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το ασφαλιστικό έτος 2019, από τις 31 Μαρτίου 2020 στις 31 Μαΐου 2020.

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, προσαρμοζόμενος στις υποδείξεις της πολιτείας, γνωστοποιεί πως για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού η οποιαδήποτε εξυπηρέτηση κοινού καθώς και η παροχή οιονδήποτε πληροφοριών – διευκρινήσεων γίνεται καθημερινά, κατά το δυνατό, είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της ΕΝΩΣΗΣ 26710 – 22927 ή ηλεκτρονικά στο email της ΕΝΩΣΗΣ egs_kef@otenet.gr

Από Ε.Α.Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ