Η Google τιμά την ελληνική εθνική επέτειο

Η Google τιμά σήμερα Ελλάδα αφιερώνοντας το doodle της (την εικόνα που υπάρχει στη σελίδα αναζήτησης) στην επανάσταση του 1821. Μία ελληνική σημαία κυματίζει, αντικαθιστώντας το κλασικό λογότυπο της εταιρείας.  

Η τιμά σήμερα αφιερώνοντας το doodle της (την εικόνα που υπάρχει στη σελίδα αναζήτησης) στην επανάσταση του .

Μία ελληνική σημαία κυματίζει, αντικαθιστώντας το κλασικό λογότυπο της εταιρείας.