Μητρόπολη: Δεν θα πραγματοποιηθεί η πανήγυρις του Ακαθίστου Υμνου στην Μονή Σισσίων

Μητρόπολη: Δεν θα πραγματοποιηθεί η πανήγυρις του Ακαθίστου Υμνου στην Μονή Σισσίων

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ἀργοστόλιον 31-03-2020

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ὓστερα ἀπό τήν γνωστή ἀπόφαση τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας & Θρησκευμάτων καί Ὑγείας, δημοσιευμένη εἰς τό ἀριθμ. Φ.Ε.Κ. 1082/29-03-2020, τ.Β΄ καί τό προηγούμενο ὑπ΄ ἀριθμ. Φ.Ε.Κ. 872/16-03-2020, τ.Β΄ καθώς καί τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας καί ἡ Διοικούσα – Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Σισσίων ἀνακοινώνουν στά Μέλη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὃτι ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἀκαθίστου Ὓμνου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σισσίων, τήν Παρασκευή 03 Ἀπριλίου 2020, δέν θά πραγματοποιηθεῖ διά τούς ἐπιτακτικούς ἒκτακτους λόγους τῆς δημόσιας ὑγείας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ