Στο Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης απόψε ως κατεπείγον το αναψυκτήριο στην Μελισσάνη.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης απόψε ως κατεπείγον το αναψυκτήριο στην Μελισσάνη.

Έκτακτη συνεδρίαση απόψε του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης με θέμα το αναψυκτήριο στην λίμνη Μελισσάνης.

Έκτακτη συνεδρίαση απόψε του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης με θέμα το αναψυκτήριο στην λίμνη Μελισσάνης.