Κικίλιας προς Σπαθή: “θερμές ευχαριστίες για τη συνδρομή σας σε ώρες κοινωνικής ευθύνης”. 

Κικίλιας προς Σπαθή: “θερμές ευχαριστίες για τη συνδρομή σας σε ώρες κοινωνικής ευθύνης”. 

"Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας θα συμπράξουν πάραυτα στην παραλαβή των εκ μέρους σας δωριζόμενων αντικειμένων".

Σε συνέχεια της από 31.3.2020 επιστολής σας δια της οποίας μας δηλώσατε την εξαιρετικά σημαντική δωρεά σας, στο πλαίσιο της κρίσιμης συγκυρίας για τη χώρα και με δεδομένη την ανάγκη για πρόσθετο νοσοκομειακό εξοπλισμό για την καταπολέμηση της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID 19, θέλουμε καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την καίρια συνδρομή σας και να σας δηλώσουμε ότι αποδεχόμαστε άνευ ετέρου την δωρεά σας σύμφωνα με το άρθρο 8 της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α 64) για το σύνολο των αναφερόμενων ειδών και/ ποσοτήτων στο πλαίσιο της από 31/3/2020 επιστολής σας.

Περαιτέρω σας δηλώνουμε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας θα συμπράξουν πάραυτα στην παραλαβή των εκ μέρους σας δωριζόμενων αντικειμένων, όταν μας δηλώσετε ότι αυτά καθίστανται διαθέσιμα και παραδοτέα

Με θερμές ευχαριστίες για τη συνδρομή σας σε ώρες κοινωνικής ευθύνης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ