Καππάτος: Σχετικά με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Καππάτος: Σχετικά με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Ενημερώθηκα ότι με την υπ’αριθμόν Ε.2052/22-04-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κύριο Γεώργιο Πιτσιλή, πολλές επιχειρήσεις που δεν ήταν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω του , πλέον πληρούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης.

Με την διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά ιδιαίτερα επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να λειτουργούν τους τελευταίους μήνες, αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που δικαιούνται ενίσχυσης.
Μετά από ενημέρωσή μου για το θέμα και σχετική επιστολή στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, είχα επισημάνει τη δυνατότητα διόρθωσης της ΚΥΑ 39162/16-04-2020 που ορίζει τους δικαιούχους ενίσχυσης και χαίρομαι ιδιαίτερα που το αίτημα έγινε άμεσα αποδεκτό.

Είναι σημαντικό που η κυβέρνηση σε αυτή την σύνθετη κρίση βελτιώνει διαρκώς το πλαίσιο. Για το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου:
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%95.2052.pdf

—————————-

Ενημερωτικό_Σημείωμα
ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ι. Βρούτση

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Στα πλαίσια της ενημέρωσής μου από επαγγελματικούς φορείς σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την οικονομική δραστηριότητα λόγω των επιπτώσεων του Covid-19, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα παρακάτω, σχετικά με τις προϋποθέσεις αποζημίωσης επιχειρήσεων.
Στην παράγραφο 1 του άρθρο 3 της ΚΥΑ 39162/16-04-2020 αναφέρεται πώς για να είναι μία επιχείρηση δικαιούχος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά πέντε προϋποθέσεις, οι τέσσερις πρώτες εκ των οποίων αναφέρουν τα εξής:
Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός,
η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2020,
η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων() ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020,
για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-03-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020,…»
Με βάση τις δύο πρώτες προϋποθέσεις εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα:
Οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. από 01/01/2019 έως και 29/02/2020, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού καθώς δεν έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ από την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020 δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις; Είναι σίγουρα αυτές που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 01/04/2018 και μετά, καθώς δεν έχουν υποβάλει δήλωση ΦΠΑ για το 1ο τρίμηνο του 2018 και ίσως είναι αυτές που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 02/01/2018 και μετά. (αναλόγως με την ερμηνεία της β προϋπόθεσης)
Οι επιχειρήσεις που δεν υπάγονται με βάση τη σχετική νομοθεσία σε καθεστώς Φ.Π.Α. και άρα δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής του εντύπου Φ2, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Η τέταρτη προϋπόθεση έρχεται σε σύγκρουση με την πρώτη και τη δεύτερη προϋπόθεση, καθώς αναφέρεται σε επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-03-2019. Όμως, με βάση τις δύο πρώτες προϋποθέσεις, ούτως ή άλλως οι επιχειρήσεις που έχουν έναρξη π.χ. από 01/01/2019 έως και 31/03/2019 δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς δεν έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020 και προφανώς δεν έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
Παρακαλώ κ. Υπουργέ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως ληφθεί μέριμνα για την σχετική ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τις αποζημιώσεις επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.