Νέα δρομολόγια από την Levante Ferries

Νέα δρομολόγια από την Levante Ferries

H Group προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα της μειωμένης επιβατικής κίνησης, ως συνέπεια των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (), τροποποιεί τα δρομολόγια που θα εκτελούν τα πλοία της για το διάστημα 06/04/2020 έως 30/04/2020 στις δρομολογιακές γραμμές – Ζάκυνθο, Κεφαλληνίας – Ιθάκης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Τα δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 11:25 από Πόρο προς Πισαετό Ιθάκης και το δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 12:25 από Πισαετό Ιθάκης προς Πόρο τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή, δεν θα εκτελούνται.

  2. 19/04/2020 ημέρα Πάσχα δεν θα εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο

  3. Από 6/04/2020 έως και 17/04/2020 δε θα εκτελούνται δρομολόγια από Πάτρα για και Ιθάκη.

Για περαιτέρω πληροφορίες – κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

Κυλλήνη: 26230 92200, 26230 92080

Πόρος: 26740 72450

Αργοστόλι: 26710 25500

Πάτρα: 2610 240000

Ιθάκη: 26740 33453

Για την Levante Ferries Group