ΠΕΔΙΝ: Να εξαιρεθούν τα Ιόνια Νησιά από το άρθρο 93

ΠΕΔΙΝ: Να εξαιρεθούν τα Ιόνια Νησιά από το άρθρο 93

Τι αποφάσισε η ΠΕΔΙΝ για το άρθρο 93 του νέου περιβαλλοντικού νόμου

Σε έκτακτη σημερινή συνεδρίαση, τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων αποφάσισε:

1. Να Εξαιρεθεί η από το άρθρο 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
2. Να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι δρομολογημένες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων των Ιονίων Νήσων για τα οποία έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις.
3. Συμφωνούν πλήρως με το ψήφισμα του Δήμου Αργοστολίου, το οποίο έχει ήδη αναφερθεί και το οποίο αφορά στη λειτουργία της ΑΕ στην και την Ιθάκη, ενός επιτυχημένου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Ο κος Ιωάννης Πιέρρης Δημοτικός Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του με το Σχέδιο Νόμου και ζήτησε να αποσυρθεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 3-1/ 27.04.2020

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ – ΙΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΔ – ΙΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας