Το θέμα του γηροκομείου στο Δημοτικό Συμβούλιο

Το θέμα του γηροκομείου στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ακούστε μέρος της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του Γηροκομείου Αργοστολίου.

Ακούστε μέρος της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του Γηροκομείου Αργοστολίου.