Άγης Κονιδάρης: Ας μην επιστρέψουμε στα παλιά

Άγης Κονιδάρης: Ας μην επιστρέψουμε στα παλιά

«Ας μην επιστρέψουμε στα παλιά. Ας συγκεράσουμε τα 2 μοντέλα εκπαίδευσης για το καλό των παιδιών και της δημόσιας υγείας.»

Τελικά θα ανοίξουν τα σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια). Δε θα σταθώ στο αν η απόφαση ήταν σωστή. Μάλλον γίνεται περισσότερο για την αποκατάσταση μιας ψυχολογίας “κανονικότητας” παρά για ουσιαστικούς εκπαιδευτικούς λόγους. Θα πρέπει πάντως κατά τη γνώμη μου, οι γονείς να διευκολυνθούν ώστε να αποφασίσουν οι ίδιοι πότε θέλουν να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο χωρίς συνέπειες (τουλάχιστον για ένα διάστημα).

Σε σχέση με το άνοιγμα των σχολείων όμως θα σταθώ σε μια σημαντική για μένα παράμετρο. Αυτή της συνέχισης της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης όπου απαιτείται.

Αν έλεγε κάποιος πριν από 2 μήνες ότι ένα παιδί στην Ελλάδα που θα έμενε σπίτι για οποιονδήποτε λόγο (ασθένεια κτλ) θα μπορούσε να παρακολουθήσει online το μάθημα και θα λάμβανε στο eclass τις εργασίες θα νομίζαμε ότι είναι τρελός.
Τώρα όμως γίνεται. Έγινε. Θεωρείται εφικτό.

Όλο αυτό είναι σημαντικό γιατί αν τα παιδιά που δεν νιώθουν καλά δεν χάνουν τη ροή των μαθημάτων τους, ίσως στο μέλλον, οι γονείς θα μπορούν να τα κρατούν πιο εύκολα στο σπίτι.
Δεν θα τα στέλνουν σχολείο με λίγο πυρετό ή με πονοκέφαλο.

Αυτό θα έχει πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση της μετάδοσης άλλων εποχικών ασθενειών.

Αν το κράτος θέλει να μεγιστοποιήσει το κέρδος όλου αυτού που έγινε με την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να:

1. Εξοπλίσει τα σχολεία (όλες τις αίθουσες) με εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης. Μη νομίσει κανείς ότι απαιτούνται πολλά χρήματα. Ας μην ξεφύγουμε πάλι αγοράζοντας ρομποτικές κάμερες και διαδραστικούς πίνακες. Μια απλή κάμερα και ένα απλό laptop χρειάζεται.
2. Θεσμοθετήσει για τους γονείς που δουλεύουν μια επιπλέον άδεια που θα παίρνουν όταν ασθενούν τα παιδιά τους. Αυτή μπορεί να είναι ίση με τον μέσο όρο ημερών που απουσιάζουν τα παιδιά από τα σχολεία σε κάθε βαθμίδα. Εύκολο να γίνει.
3. Καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το eclass και το Webex/ZOOM όπου απαιτείται.

Η εφαρμογή αυτής της πρακτικής θα μειώσει πάρα πολύ τη μετάδοση όλων των ασθενειών στα σχολεία και μπορεί ίσως να έχει ακόμη και θετικά αποτελέσματα στον προϋπολογισμό της χώρας αφού θα μειωθούν έξοδα νοσηλείας κτλ.

Ας μην επιστρέψουμε στα παλιά. Ας συγκεράσουμε τα 2 μοντέλα εκπαίδευσης για το καλό των παιδιών και της δημόσιας υγείας.

Άγης Κονιδάρης / Facebook