“Να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την τοπική αγορά”.

“Να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την τοπική αγορά”.

"Ούτε ένα λουκέτο στα καταστήματα των νησιών  μας".

Επιστρέφοντας σιγά σιγά στην καθημερινότητα, υποχρέωσή μας είναι να
στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την τοπική αγορά.

Από σήμερα θα πρέπει  ο καθένας μας, με όποια οικονομική δυνατότητα
διαθέτει, να συμβάλλει περισσότερο στη προσπάθεια να μην μπει ούτε ένα
λουκέτο στα καταστήματα των νησιών  μας.

ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ο Πρόεδρος
Σταύρος Σπαθής