Θ. Γαλιατσάτος: Ο κίνδυνος για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα.

Θ. Γαλιατσάτος: Ο κίνδυνος για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα.

Είναι γεγονός ότι ο κίνδυνος παραβίασης των ατομικών ελευθεριών και της προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την επίκληση της πανδημίας ,είναι υπαρκτός και πολύ μεγάλος, τόσο από την πλευρά των κρατικών υπηρεσιών όσο και από ιδιωτικές εταιρείες.

“Ο βαθμός στον οποίο αυτές οι εφαρμογές παραβιάζουν βασικές ατομικές ελευθερίες ποικίλουν. Ο Economist κατέταξε με τον ανάλογο τρόπο την επίδραση που έχουν διαφορετικές εφαρμογές και τεχνικές στις ατομικές ελευθερίες: Οι τεχνικές ανίχνευσης επαφών έχουν υψηλό κίνδυνο εάν στηρίζονται στη δυνατότητα των κυβερνήσεων να επεξεργάζονται δεδομένα από πλατφόρμες και χαμηλό εάν απλώς περιορίζονται στην επικοινωνία μεταξύ τηλεφώνων. Υψηλός ο κίνδυνος και για την προσπάθεια για διαμόρφωση διαγραμμάτων επαφών με βάση την επεξεργασία δεδομένων από την κινητή τηλεφωνία, αν και η τεχνική δεν εφαρμόζεται. Μεσαίος είναι ο κίνδυνος για τις εφαρμογές ελέγχου της τήρησης των μέτρων καραντίνας και χαμηλός για τις εφαρμογές που απλώς καταγράφουν γενικές κινήσεις πληθυσμών.
Πάντως οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι τέτοιες εφαρμογές πρέπει να συνδυαστούν με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό στις προσωπικές ελευθερίες. Με κοινή δήλωσή τους στις αρχές Απρίλη δεκάδες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους η Διεθνής Αμνηστία, ζήτησαν από τις κυβερνήσεις να βάλουν σαφή όρια και εγγυήσεις σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην όποια χρήση τέτοιων εφαρμογών.”

(τμήμα από άρθρο που μόλις διάβασα, σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται λόγω πανδημίας)

Είναι γεγονός ότι ο κίνδυνος παραβίασης των ατομικών ελευθεριών και της προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την επίκληση της πανδημίας ,είναι υπαρκτός και πολύ μεγάλος, τόσο από την πλευρά των κρατικών υπηρεσιών όσο και από ιδιωτικές εταιρείες.

Όπως είναι εξ ίσου γεγονός ότι η ανάγκη της υπεράσπισης των ελευθεριών και των δικαιωμάτων απουσιάζει από τον λόγο των πολιτικών δυνάμεων ,συμπεριλαμβανομένων και των προοδευτικών!

Κάτι που πρέπει άμεσα να διορθωθεί.

(οι φωτογραφίες είναι από τους λαϊκούς αγώνες των πολιτών για την δημοκρατία και τις ατομικές ελευθερίες, μερικές δεκάδες χρόνια πίσω στο Αργοστόλι)

/ Facebook