Υποβολή Αιτήσεων σε Προγράμματα Μελισσοκομίας έτους 2020.

Υποβολή Αιτήσεων σε Προγράμματα Μελισσοκομίας έτους 2020.

Βελτίωση των συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας για το μελισσοκομικό έτος 2020.

 

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ανακοινώνεται ότι όσοι μελισσοκόμοι έχουν έδρα στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, και επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για τη Βελτίωση των συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας για το μελισσοκομικό έτος 2020, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων κατόπιν ραντεβού (τηλ.: 2613613746) ως εξής:

Για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» Αίτηση – Δήλωση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 της αριθ. 137/102856/14-4-2020 ΥΑ, ΦΕΚ 1576 Β/24-4-2020, ΑΔΑ: 9Π8Θ4653ΠΓ-ΔΣΔ μέχρι τις 14-5-2020.

Για τη δράση 3.2 «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» Αίτηση – Δήλωση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 της αριθ. 138/102859/14-4-2020 ΥΑ, ΦΕΚ 1622 Β/28-4-2020, ΑΔΑ: 631Φ4653ΠΓ-Π3Σ  μέχρι τις 18-5-2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις παραπάνω δράσεις, (αφορά όσους μελισσοκόμους δεν διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2019), είναι η Αίτηση –Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών (Παλιά Δήλωση Διαχείμασης).

Εκπρόθεσμες αιτήσεις κατεχόμενων κυψελών δεν αποτελούν κριτήριο αποκλεισμού για το μελισσοκομικό έτος 2020, και μπορούν να αποσταλούν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κεφαλληνίας, στο Email: pe.kefalonias@pin.gov.gr. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων είναι: (Πανεπιστημίου 171, (γραφείο 12), Τ.Κ. 26110 Πάτρα, Τηλ. 2613613746, Fax: 2610452259, Email: kmdelladas@gmail.com)

 

                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

                        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ