Ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το νερό των κτηνοτρόφων

Ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το νερό των κτηνοτρόφων

«Οι κτηνοτρόφοι της ευρύτερης αυτής περιοχής ήδη και πριν μπει καλά- καλά το καλοκαίρι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν νερό για τα ζώα τους από το δίκτυο ύδρευσης (με βυτία), που σημαίνει ότι μετά την χρήση του πλαφόν σε κυβικά μέτρα νερού, το χρεώνονται με την σχετική αύξηση στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ.»

Κύριε Δήμαρχε,

Στην φετινή χρονιά οι βροχοπτώσεις στην περιοχή της Παλικής δεν ήταν τόσες και τέτοιες που να μπορούν να αναπληρώσουν την αναγκαία ποσότητα νερού, στα παραδοσιακά πηγάδια που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι για τα ζώα τους.

Το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως και περισσότερο στην περιοχή της Ανωγής (- – Μονοπωλάτα – – Σκινέας). Οι κτηνοτρόφοι της ευρύτερης αυτής περιοχής ήδη και πριν μπει καλά- καλά το καλοκαίρι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν νερό για τα ζώα τους από το δίκτυο ύδρευσης (με βυτία), που σημαίνει ότι μετά την χρήση του πλαφόν σε κυβικά μέτρα νερού, το χρεώνονται με την σχετική αύξηση στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ.

Το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη αύξηση του καθημερινού και του συνολικού κόστους σε αυτήν την κατηγορία των ελάχιστων εναπομεινάντων συμπολιτών μας που ασχολούνται με τη γεωργία – κτηνοτροφία, που ήδη αντιμετωπίζει το υψηλό κόστος στις ζωοτροφές, στα φάρμακα και συνολικότερα στην επιβίωση, σε συνδυασμό με την χαμηλή τιμή στο γάλα, στο κρέας και στα άλλα παράγωγα.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε ποιες ενέργειες θα κάνετε προκειμένου:

  • να εξασφαλιστεί η χαμηλότερη χρέωση για όλη την ποσότητα των κυβικών που θα καταναλώσουν οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι

  • να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα ύδρευσης – άρδευσης με την κατασκευή της κατάλληλης υποδομής ( λιμνοδεξαμενές κ.α.).

, 15-06-2020

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης του Δήμου Ληξουρίου

.