Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη.

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, και το αριθμ. πρωτ. 33954/2-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων
των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα –
Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Καθορισμός λατομικής ζώνης Κέρκυρας.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ. Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η : Εφαρμογή του άρθρου 182.1 του ν. 3852/2010 (“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”) για
τους αμειβόμενους αξιωματούχους της ΠΙΝ.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ. Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η : Ποια η εξέλιξη για την κατασκευή μόνιμης Γέφυρας στην περιοχή του Αγ.
Χαραλάμπη στη Ζάκυνθο;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Ιόνιος Συμμαχία ¨ κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η : Ενέργειες και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης του ΕΣΠΑ για
ενίσχυση του τομέα της υγείας.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Ιόνιος Συμμαχία ¨ κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η : Καθυστέρηση της μεταφοράς του Α. Πυροσβεστικού σταθμού στο
κεντρικό κτήριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η : Απαντήσεις στους ισχυρισμούς και τις καταγγελίες του κ. Π. Μεταλληνού.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η : Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η : Διαμόρφωση χώρου λατομείου και διάνοιξη δρόμου στη δασική ορεινή
περιοχή της Πηλίδας.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια¨ κ.
Βαρβάρα ( Βέρα) Κορωνάκη.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 9η : Ανάγκη οικονομικής στήριξης των δομών υγείας από την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ¨Επτανησιακή Πρωτοβουλία¨ κ.
Παναγιώτης Ποζίδης.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενόψει της σύστασης του νέου διαβαθμικού ΦΟΣΔΑ Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 2ο: 4η Τροποποίηση σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2020.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

ΘΕΜΑ 4ο: Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης), σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 5ο: Ολοκλήρωση Διαδικασίας Λήξης & Εκκαθάρισης Αναπτυξιακή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. -ΑΝ.Ε.Κ.Ι. Α.Ε.

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσεως για τη δημοπράτηση έργου με τίτλο

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ » προυπ/σμου 63.000,00 €.

Εισηγητής:  Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσεως για τη δημοπράτηση έργου με τίτλο

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » προυπ/σμου 170.000,00 €.

Εισηγητής:  Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 8ο: Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Γενική Συνέλευση της ΑΝΙΟΝ ΟΤΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου εγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου “AI SMART”του διασυνοριακού / διακρατικού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία2014-2020» .

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς.

ΘΕΜΑ 10ο: Δημιουργία Κλειστού Αθλητικού Κέντρου (γηπέδου) στην Ιθάκη. Διάθεση του εισπραχθέντος ποσού των εγγυητικών επιστολών του έργου ‘‘Λιμάνι Πίσω Αετού Ιθάκης’’.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 11ο: Ουσιαστική στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού στα Ιόνια Νησιά.

Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων ¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

                                                                     Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Νικόλαος Μουζακίτης