Με 14 θέματα και “κεκλεισμένων των θυρών” το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης

Με 14 θέματα και “κεκλεισμένων των θυρών” το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης

23η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 22η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σάμη και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου), κεκλεισμένων των θυρών (άρθρο 2 Ν. 4682/2020), την 23η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Κανονισμός Διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και πάγιας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Σάμης 
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεράσιμος Ποδαράς
 2. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΤΑΣ και φακέλου επισκευής του πρώην δημοτικού σχολείου Αντυπάτων, ορισμός ειδικού διαχειριστή εκ μέρους του Δήμου και μελετητή και επιβλέποντα ιδιώτη Μηχανικού 
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  
 3. Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου για αντικειμενικές αξίες ακινήτων
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  
 4. Ύδρευση Τοπικής Κοινότητας Πουλάτων 
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς 
 5. Πεζοδρόμηση παραλιακού δρόμου Σάμης 
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  
 6. Αστυνομικός Σταθμός Τ.Κ. Φισκάρδου 
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  
 7. Λήξη μίσθωσης χώρου σε Α.Τ.Μ. στην Τ.Κ. Φισκάρδου 
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  
 8. Χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων Κοινότητας Φισκάρδου
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  
 9. Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κομιτάτων 
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς  
 10. Τροποποίηση συμφωνίας – πλαισίου για τον φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σάμης με χρήση του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς 
 11. Απόφαση σχετικά με το Νομοσχέδιο που αφορά τις συγκεντρώσεις –διαδηλώσεις  
  Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Αθανασάτος 
 12. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς οικονομικού έτους 2019
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς
 13. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς οικονομικού έτους 2019
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς
 14. Τοποθέτηση πινακίδων Γεωπάρκου Κεφαλονιάς –Ιθάκης σε θέσεις εντός Δήμου Σάμης 
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς  

Η Πρόεδρος
Αριστέα Αμίτση