Αρχαιρεσίες στον Σύνδεσμο Υδραυλικών

Αρχαιρεσίες στον Σύνδεσμο Υδραυλικών

Ο Κεφαλληνίας & Ιθάκης καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. –εξελικτικής επιτροπής –αντιπρόσωπων στην ΟΒΥΕ την Κυριακή 2/8/2020 από 9.30 πμ έως 13.30 μ.μ. στα γραφεία του συνδέσμου ( Αντ. Τρίτση 44)

Η παρουσία του κάθε μέλους είναι απαραίτητη αν θέλουμε νε έχουμε Σύνδεσμο ζωντανό αντάξιο των καταστάσεων & κίνημα συγκροτημένο.