Χωρίς πανηγύρια σε δημόσιους χώρους στον δήμο Σάμης λόγω κορωνοϊού.

Χωρίς πανηγύρια σε δημόσιους χώρους στον δήμο Σάμης λόγω κορωνοϊού.

Ανακοίνωση για τις Εκδηλώσεις του Δήμου Σάμης - 2020.

Οποιαδήποτε άλλη πολιτιστική ή κοινωνική εκδήλωση θα εξετάζεται ξεχωριστά από τον Δήμο βάσει πάντα των δεδομένων και των ανάλογων πρωτοκόλλων για την αποφυγή της διασποράς του Covid-19.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Νικόλαος Ρασσιάς