Η φωτογραφία της ημέρας: Πούσι στα Σπαρτιά της Κεφαλονιάς

Πυκνό πούσι στα Σπαρτιά της Κεφαλονιάς

: Σπυρονιώνιος Μεσολωράς