Η Κεφαλονιά στο υπό διαβούλευση “Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα” (Caretta caretta)

Η Κεφαλονιά στο υπό διαβούλευση “Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα” (Caretta caretta)

Με αναφερόμενες απειλές για την θαλάσσια χελώνα την παράκτια δόμηση, την διάβρωση του εδάφους και την θήρευση.

Ξεκίνησε η διαβούλευση για τη θεσμοθέτηση οκτώ (8) Σχεδίων Δράσης για την προστασία και διατήρηση των πληθυσμών ειδών και τύπων οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος.

Τα σχέδια ΚΥΑ καταρτίστηκαν βάσει των αντίστοιχων μελέτες που εκπονήθηκαν και παραλήφθησαν από τη Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/000002).

Kάθε ενδιαφερόμενος καλείτε να καταθέσει επώνυμα τα σχόλιά του έως την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση lifeip4natura@gmail.com.

Στα υπό θεσμοθέτηση σχέδια δράσης που έδωσε στην δημοσιότητα το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και πιο ειδικά στο  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta), συμπεριλαμβάνεται και η , με αναφερόμενες απειλές για την θαλάσσια χελώνα την παράκτια δόμηση, την διάβρωση του εδάφους και την θήρευση.

Παράλληλα, προωθείται η Ττακτική επικαιροποίηση της ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020 για τη χρήση των βιοτόπων.

Τέλος στο αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας Γυπαετό (Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus) και Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) στην Ελλάδα, δεν υπάρχει με τα έως τώρα δεδομένα συγκεκριμένη αναφορά στο νησί μας πέραν των γενικών ρυθμίσεων για τους  πληθυσμούς σε όλη την επικράτεια, παρά το γεγονός της παρουσίας πτωματοφάγων της κατηγορίας “Όρνιο (Gyps fulvus)”.

Εδώ το υπό διαβούλευση Σχέδιο Δράσης για την θαλάσσια χελώνα.