Ο αγροτικός γιατρός στη Λακήθρα

Ο αγροτικός γιατρός στη Λακήθρα

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου

O Αγροτικός Ιατρός θα βρίσκεται στην Λειβαθούς την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 από 9:30πμ έως 13:00μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).