Ο δήμος Σάμης ανακοίνωσε τα ονόματα των 33 προσληφθέντων για τις εποχικές ανάγκες σε σπήλαια, Μύρτο, αγκυροβόλιο.

Ο δήμος Σάμης ανακοίνωσε τα ονόματα των 33 προσληφθέντων για τις εποχικές ανάγκες σε σπήλαια, Μύρτο, αγκυροβόλιο.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει τους Κωδικούς του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 όπως αναγράφεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την πρόσληψη των κατωτέρω τριάντα τριών (33) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών έναντι αντιτίμου για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, αποφάσισε ο δήμαρχος Σάμης, ακολουθώντας την διαδικασία των κριτηρίων αξιολόγησης ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στο Διαύγεια, τα ονόματα και οι θέσεις τους έχουν ως εξής;

1
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΕ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
2
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
3
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
4
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΕ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
5 ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΥΕ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
6 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΥΕ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
7 ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΕ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
8 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
9 ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
10 ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
11 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
12 ΣΠΑΘΗ ΛΟΥΚΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
13 ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
14 ΚΑΡΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
15 ΜΠΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
16 ΒΕΝΤΑΦΡΙΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Λιμνοσπήλαιο
Μελισσάνης
17 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΜΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Σπήλαιο Δρογκαράτης
18 ΜΠΕΧΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Σπήλαιο Δρογκαράτης
19 ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Σπήλαιο Δρογκαράτης
20 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Σπήλαιο Δρογκαράτης
21 ΓΑΛΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Σπήλαιο Δρογκαράτης
22 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Παραλία Μύρτου
23 ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΤΡΙΑΔΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Παραλία Μύρτου
24 ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Παραλία Μύρτου
25 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Παραλία Μύρτου
26 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Παραλία Μύρτου
27 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Παραλία Μύρτου
28 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Παραλία Μύρτου
29 ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ
ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ Παραλία Μύρτου
30 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ
ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ Παραλία Μύρτου
31 ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ
ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ Παραλία Μύρτου
32 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αγκυροβόλιο Αγίας
Ευφημίας
33 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει τους Κωδικούς του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 όπως αναγράφεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η σχέση εργασίας λήγει χωρίς την δυνατότητα ανανέωσης και παράτασης της συμβάσεως όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2190/94.