Σε… επαναλειτουργία η Φιλαρμονική Δήμου Σάμης

Σε… επαναλειτουργία η Φιλαρμονική Δήμου Σάμης

Τα μαθήματα και η διδασκαλία θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προφύλαξη και την αποφυγή της διασποράς της COVID-19.

Ο ενημερώνει πως η «Θέμος Αμούργης» επαναλειτουργεί από την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020.

Τα μαθήματα και η διδασκαλία θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προφύλαξη και την αποφυγή της διασποράς της COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρχιμουσικό κ. Γεωργόπουλο στο τηλέφωνο: 6974093913.

Εξ άλλου, ο Δήμος Σάμης προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για Υπηρεσίες Αρχιμουσικού για την Φιλαρμονική Σχολή «Θέμος Αμούργης» με συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, 13:00 μ.μ. (Τμήμα Προμηθειών)