Σήμερα 7/7 κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης

Σήμερα 7/7 κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης

Η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι τα θέματα που θα συζητηθούν χρήζουν άμεσων αποφάσεων για τον Δήμο Σάμης.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 21η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σάμη και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου), κεκλεισμένων των θυρών (άρθρο 2 Ν. 4682/2020), την 7η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση μελέτης κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης στο πλαίσιο του υ/ε 2 της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ –ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΚΡΗΝΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΥΤΡΟ» ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης
 2. Έγκριση υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» 
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης 
 3. Έγκριση παραχώρησης με πλειοδοτικό διαγωνισμό κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Αγίας Ευφημίας 
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης (απ. Οικ. Επιτροπής)
 4. Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού –παραλίας με απευθείας ανάθεση στην Αντίσαμο
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι τα θέματα που θα συζητηθούν χρήζουν άμεσων αποφάσεων για τον Δήμο μας.

Η Πρόεδρος
Αριστέα Αμίτση