Το φαινόμενο που εμφανίστηκε στον Κούταβο γνωστό και ως “βρώμικη θάλασσα” δεν αποτελεί ρύπανση.

Το φαινόμενο που εμφανίστηκε στον Κούταβο γνωστό και ως “βρώμικη θάλασσα” δεν αποτελεί ρύπανση.

"Για πιο ασφαλή εκτίμηση και της διαδοχής των οικολογικών διεργασιών που προηγήθηκαν και οδήγησαν στο φαινόμενο της βλεννώδους επιφάνειας θα έπρεπε να είχε προηγηθεί παρακολούθηση των μικροοργανισμών αυτών τουλάχιστον τους δύο τελευταίους μήνες".

Το τελευταίο διάστημα στην Λιμνοθάλασσα του Κουτάβου παρατηρείται μία περίεργη εικόνα σαν «ρύπανση» η οποία ανησύχησε ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία. Για το λόγο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού συνέλεξε δείγματα την Δευτέρα 6 Ιουλίου και τα έστειλε στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο εργαστήριο Υδροβοτανικής – Υδροοικολογίας.

Από την εξέταση των στερεωμένων δειγμάτων προκύπτει ότι:

Η βλεννώδης φαιού χρώματος μάζα στην επιφάνεια του νερού αποτελεί προχωρημένο στάδιο συσσωρευμένης βλέννας που παρήχθη από μικροφύκη και κυανοβακτήρια. Μέσα στη βλέννα και πάνω σε αυτήν παρατηρήθηκαν άφθονα κύτταρα φυτοπλαγκτού και πρωτοζώων καθώς και άφθονα βενθικά διάτομα.


Το προχωρημένο στάδιο της συσσωρευμένης βλέννας το υποδηλώνει το τεράστιο πλήθος πρωτοζώων που έχουν εποικίσει την βλέννα και καταναλώνουν μέρος της με τους περιεχόμενους μικροοργανισμούς. Επίσης αναγνωρίσαμε πολλά κύτταρα φυτοπλαγκτού σε λύση.


Είναι πολύ πιθανόν η βλέννα να σχηματίστηκε από την υπερανάπτυξη των βενθικών διατόμων και των φυτοπλαγκτικών μικροοργανισμών που έχουν την ικανότητα να παράγουν βλέννα και βρέθηκαν μέσα στη βλέννα και έξω στο νερό.
Οι δυνητικοί αυτοί παραγωγοί της βλέννας είναι τα διάτομα Nitzschiaκαι Navicula του βένθους με πιθανή συμμετοχή των φυτοπλαγκτικών Cylindrotheca (διάτομο) και των κοκκοειδών κυανοβακτηρίων με πιο άφθονα τα τύπου Chroococcus.


Για πιο ασφαλή εκτίμηση και της διαδοχής των οικολογικών διεργασιών που προηγήθηκαν και οδήγησαν στο φαινόμενο της βλεννώδους επιφάνειας θα έπρεπε να είχε προηγηθεί παρακολούθηση των μικροοργανισμών αυτών τουλάχιστον τους δύο τελευταίους μήνες. Όσον αφορά στη σύνθεση των μικροοργανισμών στην βλέννα και στο νερό δεν καταγράφηκαν στα δύο δείγματα που εξετάστηκαν γνωστά τοξικά είδη.

Το φαινόμενο είναι γνωστό και ως “βρώμικη θάλασσα” ενώ δεν αποτελεί ρύπανση. Είναι βλεννώδεις σχηματισμοί με μικροοργανισμούς και θρύμματα. Η κυκλοφορία του νερού σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές συνθήκες ευνόησαν την εμφάνιση της βλέννας στην επιφάνεια του νερού. Πρόκειται για συσσώρευση βιολογικού υλικού, κυρίως βλέννας που παρήγαγαν ορισμένοι πολύ άφθονοι μικροοργανισμοί που ζουν στο νερό και στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας. Οι μικροοργανισμοί αυτοί δεν είναι γνωστοί ως τοξικοί. Η βλεννώδης μάζα φαίνεται ότι είναι σε στάδιο αποικοδόμησης.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Καθηγήτρια κ. Μαρία Μουστάκα καθώς και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αντώνη Μαζάρη του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την άμεση ανταπόκρισή τους και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δρ. Γεώργιος Δρακάτος

Δ/ντής Ερευνών

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών