Ζητούνται Τεχνικοί και Πωλητές από κατάστημα τεχνολογίας στο Αργοστόλι.

Από κατάστημα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας ζητούνται:

Τεχνικοί και Πωλητές(Πλήρης Απασχόληση)

Κύριο αντικείμενο/αρμοδιότητες:

· Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους και την επίτευξη του στόχου πωλήσεων

· Ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου

· Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών

Απαραίτητα προσόντα:

· Τουλάχιστον απόφοιτος Ι.Ε.Κ Επαγγελματικής κατεύθυνσης

· Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office

· Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

· Αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες

· Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη

· Εστίαση στην επίτευξη αποτελέσματος βάσει στόχων

· Ομαδικό πνεύμα

· Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων

· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

· Δυνατότητα εργασίας βάσει ημερών και ωρών απασχόλησης σε εμπορικά καταστήματα

Επιθυμητά προσόντα:

· Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ

· Γνώση προϊόντων τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών

· Τουλάχιστον 1 χρόνο προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Παροχές:

· Bonus βάσει επίτευξης στόχων

· Εκπτωτικά προγράμματα σταθερής & Internet

· Μοντέρνο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

· Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα πωλήσεων και νέες τεχνολογίες

· Προοπτικές εξέλιξης

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο δυναμικό του καταστήματος, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση christos_rou@yahoo.gr με τον κωδικό θέσης SR01