Ανέτειλε ο Αύγουστος στον Πόρο

Η φωτογραφία της ημέρας από τον Πόρο

Φωτογραφία: porosnews.blogspot.com