ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς: Δεν ανιχνεύτηκε κορωνοϊός στα λύματα

ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς: Δεν ανιχνεύτηκε κορωνοϊός στα λύματα

Ανακοίνωση αποτελέσματος δειγματοληψίας για την ανίχνευση του κορωνοϊού SARS CoV-2

Με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση του ιού SARS CoV-2 στην κοινότητα και για λόγους ορθής ιχνηλάτησης και εντοπισμού των νοσούντων, διενεργήθηκε δειγματοληψία σε ανεπεξέργαστα λύματα και πιο συγκεκριμένα σε φρεάτια συγκέντρωσης λυμάτων του δικτύου, τις 27-7-2020.

Κατά την ανάλυση του ανωτέρω δείγματος δεν ανιχνεύθηκε η παρουσία ιού SARS CoV-2.
Η ανάλυση του δείγματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργαζόμενο εργαστήριο με τη μέθοδο Real time-PCR, σύμφωνα και με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, η οποία υποδεικνύει τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης των συγκεκριμένων δειγμάτων.
Η εξέταση δειγμάτων ανεπεξέργαστων λυμάτων έχει προταθεί ως συμπληρωματικό εργαλείο για την επιτήρηση της εξάπλωσης του ιού SARS CoV-2.