Διλινάτα: Γυναίκα χρειάζεται αίμα.

Διλινάτα: Γυναίκα χρειάζεται αίμα.

***Συγχωριανή μας χρειάζεται 5 μπουκάλες αίμα.

Όποιος μπορεί να πάει να δώσει, στα στοιχεία :Αιμοδοτικός Φορέας Διλινάτων.

Καλό θα ήταν η τράπεζα αίματος του χωριού μας να έχει πάντοτε διαθεσιμότητα αίματος για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

(Μπορείτε σε οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο να δώσετε)

 

Σπύρος Κουνάδης

Εξωραϊστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Διλινάδων