Έγιναν οι τοποθετήσεις διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά

Έγιναν οι τοποθετήσεις διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά

Ποιοι είναι οι προσωρινοί διευθυντής των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης Στην Κεφαλονιά

Έγιναν οι τοποθετήσεις των 116 προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα.

Η αντικατάσταση των μέχρι τώρα υπηρετούντων Διευθυντών Εκπαίδευσης κρίθηκε αναγκαία, καθώς η θητεία τους έχει λήξει από τις 31/7/2018, ο νόμος βάσει του οποίου έχουν επιλεγεί έχει κριθεί αντισυνταγματικός και οι τοποθετήσεις ορισμένων εξ αυτών έχουν ήδη ακυρωθεί.

Στην , προσωρινός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ορίστηκε ο και στην Δευτεροβάθμια ο .

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης.