Καμιναράτα: Έκκληση του προέδρου για τα μεγάλα αντικείμενα

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν μεγάλα αντικείμενα για πέταμα.

«Πως είναι δυνατόν κάποιος που θέλει το σπίτι τού καθαρό από σκουπίδια που δεν θέλει νά βλέπει να τά βάζει να τα βλέπουμε όλοι», αναρωτιέται ο πρόεδρος των Καμιναράτων, , σχολιάζοντας την πρακτική κάποιων, και καλεί τους κατοίκους που έχουν μεγάλα αντικείμενα για πέταμα να καλούν την υπηρεσία του Δήμου στο 91018 .