Μεγάλο θέμα και με την μετακίνηση σε επιτροπές ΚΕΠΑ στην Πάτρα.

Μεγάλο θέμα και με την μετακίνηση σε επιτροπές ΚΕΠΑ στην Πάτρα.

Πρόκειται για ΑμΕΑ, αρκετά συχνά ωφελούμενους προγραμμάτων Πρόνοιας και μάλιστα σε συνθήκες έξαρσης κρουσμάτων Covid-19, κάτι που επιβάλλει άμεση λύση στο πρόβλημα, είτε από την συγκεκριμένη ναυτιλιακή εταιρεία, είτε με άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών προς την διοίκηση ΚΕΠΑ για να βρεθεί μια... ανθρώπινη λύση.

Την ίδια στιγμή που το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης θέτει με επιστολή το ζήτημα με την αλλαγή των δρομολογίων προς και από την και την Ιθάκη από τα  λιμάνια του νησιού, ένα ακόμη θέμα προκύπτει με τις συγκεκριμένες ώρες της ακτοπλοϊκής μας σύνδεσης.

Έτσι, με τις νέες ώρες των δρομολογίων, μεγάλη ταλαιπωρία αναμένεται να υποστούν ασφαλισμένοι/ες ΑμΕΑ που πρόκειται το ίδιο διάστημα να εξεταστούν ενώπιον των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών που συνεδριάζουν αποκλειστικά στην Πάτρα.

Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι, ΑμΕΑ στην συντριπτική τους πλειοψηφία, που μέχρι τώρα μετέβαιναν αυθημερόν στα υποκαταστήματα ΕΦΚΑ στην Πάτρα για να εξεταστούν από τις Βθμιες Επιτροπές των ΚΕΠΑ, για όσο χρόνο διατηρηθούν οι νέες αυτές ώρες των δρομολογίων, καλούνται να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα προσέλευσης στις Επιτροπές, καθώς πλέον ο χρόνος άφιξης στην Πάτρα, συμπίπτει με το πέρας ωραρίου των Επιτροπών.

Έτσι, ως μοναδική περίπτωση να παρουσιαστούν στις Επιτροπές… έγκαιρα αποτελεί το πολύ πρωινό δρομολόγιο ή από την προηγούμενη ημέρα, κάτι που συνιστά μεγάλη ταλαιπωρία και σημαντικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της διανυκτέρευσης.

Το ζήτημα αυτό, κρίνεται απολύτως σημαντικό, καθώς πρόκειται για ΑμΕΑ, αρκετά συχνά ωφελούμενους προγραμμάτων Πρόνοιας και μάλιστα σε συνθήκες έξαρσης κρουσμάτων Covid-19, κάτι που επιβάλλει άμεση λύση στο πρόβλημα, είτε από την συγκεκριμένη ναυτιλιακή εταιρεία, είτε με άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών προς την διοίκηση ΚΕΠΑ για να βρεθεί μια… ανθρώπινη λύση.