Ο αγροτικός γιατρός στα Σβορωνάτα

Ο αγροτικός γιατρός στα Σβορωνάτα

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου

O Αγροτικός Ιατρός θα βρίσκεται στα Λειβαθούς την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 από 9:30πμ έως 13:00μμ. – Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).