Οι αναπληρωτές/τριες ενώνουν τις φωνές τους: Διαδικτυακή σύσκεψη απόψε στις 20:30

Οι αναπληρωτές/τριες ενώνουν τις φωνές τους: Διαδικτυακή σύσκεψη απόψε στις 20:30

Κανένας αναπληρωτής απολυμένος . Κανένας συνάδελφος εκτός σχολείου!