Αυτές είναι οι 5 πρώτες χώρες προέλευσης των κρουσμάτων

Αυτές είναι οι 5 πρώτες χώρες προέλευσης των κρουσμάτων

Δείτε τα κρούσματα ανά πύλη εισόδου και ανά χώρα προέλευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας, οι χώρες προέλευσης με τα περισσότερα κρούσματα στην , από το άνοιγμα των συνόρων μέχρι και τις 18 Αυγούστου, είναι τα εξής: 

88 κρούσματα από τη Ρουμανία, 86 από τη Βουλγαρία, 80 από τη Σερβία, 63 από την Αλβανία και 29 από τη Σουηδία.

Δείτε επίσης τα κρούσματα ανά πύλη εισόδου.