Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης στο δρόμο Αργοστόλι – Πόρος

Αυτοψία από τις Τεχνικές Υπηρεσίες σε έργα οδοποιίας

Συνεχείς είναι οι αυτοψίες που πραγματοποιούνται από κλιμάκια των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλονιάς & Ιθάκης στα έργα οδοποιίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και οι παρεμβάσεις – καθαρισμοί αντιπλημμυρικής προστασίας.

Κλιμάκιο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλονιάς & Ιθάκης πραγματοποίησε αυτοψία, παρουσία του Αντιπεριφερειαρχη Σταύρου Τραυλού, στο έργο της ανακατασκευής και διαπλάτυνσης της Επαρχιακής οδού - Αννινατα. Διαπιστώθηκε η γρήγορη εξέλιξη του έργου και η αρτια εκτέλεση των εργασιών από τον εργολάβο κάτω από τη συνεχή επίβλεψη των Μηχανικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιας και Ιθάκης.