Η Περιφερειάρχης για τον έναν χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Η Περιφερειάρχης για τον έναν χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων της.

"Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, συνεργασία, συνύπαρξη και δημοκρατία ανταποκρινόμενοι στις προσμονές των πολιτών και στις προκλήσεις των καιρών".

“Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων μας ως Περιφερειακή Αρχή και ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Ευχαριστώ όλες και όλους για την συμβολή τους στην πορεία της Περιφέρειάς μας.

Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, συνεργασία, συνύπαρξη και δημοκρατία ανταποκρινόμενοι στις προσμονές των πολιτών και στις προκλήσεις των καιρών”.