ΠΙΝ: Ο νέος περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι είναι πραγματικότητα

ΠΙΝ: Ο νέος περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι είναι πραγματικότητα

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της κατάστασης που επικρατεί στο ΧΥΤΥ της Κεφαλλονιάς που αφορά τους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης, αναφορικά με την διαχείριση των απορριμμάτων δήλωσε επισκεπτόμενη το χώρο, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων  – Τσαγκαροπούλου, συνοδευόμενη από την Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών & Πολιτισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και μέλος του ΔΣ του νέου περιφερειακού διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Κατερίνα Μοθωναίου.

Η Περιφερειάρχης συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις με τους εργαζόμενους για τις συνθήκες εργασίας τους και την ανάγκη βελτίωσης, παράλληλα με την αναβάθμιση του καθεστώτος που επικρατεί αυτή τη στιγμή όσον αφορά στην αποκομιδή, μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων.

Επισήμανε πως η σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων, με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αποτελεί το βασικό στόχο του νέου περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, καθώς έτσι επιτυγχάνεται ο καλύτερος σχεδιασμός για τη διαχείριση τους και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων με προοπτική για την ποιότητα ζωής και την αξιόπιστη τουριστική ταυτότητα.