Στον δήμο Σάμης “επιστρέφουν” οι αθλητικές εγκαταστάσεις στα όρια του νέου δήμου.

Στον δήμο Σάμης “επιστρέφουν” οι αθλητικές εγκαταστάσεις στα όρια του νέου δήμου.

Άρση της παραχώρησης στην ΚΕΔΗΚΕ των αθλητικών εγκαταστάσεων διοικητικών ορίων Δήμου Σάμης.

Με απόφαση του Δ.Σ του δήμου Σάμης, τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 335/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τ. Δήμου Κεφαλλονιάς (ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΕ5-Τ4Φ) και εγκρίνεται την άρση της παραχώρησης στην ΚΕΔΗΚΕ των κατωτέρω αθλητικών εγκαταστάσεων διοικητικών ορίων Δήμου Σάμης ως κατωτέρω:

1.Αθλητικές εγκαταστάσεις Καραβομύλου (γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο 5*5,
γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ)
2.Γήπεδο 5*5 Ζερβάτων
3.Αθλητικές εγκαταστάσεις Πυλάρου (γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο
βόλεϊ)
4.Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ερίσου, περιοχής Βασιλικάδων

Β. Με τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης ο Δήμο Σάμης αναλαμβάνει τη διαχείριση, αξιοποίηση, ευπρεπισμό, συντήρηση και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων των ανωτέρω αναφερόμενων χώρων τόσο για την υλοποίηση εκδηλώσεων όσο και για τη διάθεσή τους σε τρίτους για εκδηλώσεις και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.

Σε περιπτώσεις παραχώρησης σε τρίτους για διαφορετικές περιπτώσεις την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εδώ ολόκληρη η απόφαση!