Τρία άτομα στον δήμο Σάμης για τον Covid-19

Τρία άτομα στον δήμο Σάμης για τον Covid-19

Για την συνεπικούρηση των υπηρεσιών στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του Κορωνοϊού.

Πρόσληψη  τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την συνεπικούρηση των υπηρεσιών στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ανακοίνωσε ο δήμος Σάμης.

Εδώ η Απόφαση!