Υποτροφίες σπουδών για νέους και νέες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Υποτροφίες σπουδών για νέους και νέες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Υποτροφίες σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, από το ΙΕΚ ΄΄ΑΛΦΑ΄΄ και το Mediterranean College, για νέους και νέες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Σας γνωρίζουμε ότι τo IEK ¨ΑΛΦΑ¨ και το Mediterranean College, θα προσφέρει εννέα (9) υποτροφίες σπουδών, σε νέες και νέους που κατοικούν στην και συγκεκριμένα:

1.ΜΕDITERRANEAN COLLEGE

 • TΡΕΙΣ υποτροφιες για Bachelor ( στα δίδακτρα) για το α΄έτος σπουδών

 • Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους > 60%.

 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου ( 1.320€ – 1.500€ ) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης ( 150€ ).

2.ΙΕΚ ΑΛΦΑ

 • ΔΥΟ πλήρεις –ετήσιες- υποτροφίες ( στα δίδακτρα)

3. ΑΛΦΑ επιλογή ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 )

 • Δύο πλήρεις –ετήσιες- υποτροφίες ( στα δίδακτρα)

4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης)

 • Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)

 • Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις

( βαθμολογία έτους > 60% )

 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης ( 150€ – 1.070€ ανάλογα με το πρόγραμμα ) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ( γονείς ή έχοντες την επιμέλεια του παιδιού)

 2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άδειας παραμονής για τους αλλοδαπούς,

 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.,

 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

 5. Βιογραφικό σημείωμα υποψήφιου, στο οποίο θα αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών,

 6. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2019 (χρήση έτους 2018).

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 15.000 €.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κέρκυρας, οδός Σαμάρα 13, 4ος όροφος (κτίριο πρώην Νομαρχίας) και στα γραφεία των Δ/νσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 26613 62122- 62320-, φαξ 26613 62175.

Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 .

Το παρόν παρακαλούμε να δημοσιευθεί αδαπάνως για την υπηρεσία μας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΣΥΝΟΧΗΣ, Δ.ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ