446.000 ευρώ ζητάει ο Δήμος Σάμης από τον Δήμο Αργοστολίου για σπήλαια, Μύρτο και Αγ. Ευφημία

446.000 ευρώ ζητάει ο Δήμος Σάμης από τον Δήμο Αργοστολίου για σπήλαια, Μύρτο και Αγ. Ευφημία

Σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Σάμης από τον Δήμο Αργοστολίου για τα σπήλαια και το αγκυροβόλιο της Αγ. Ευφημίας

Ένα σημαντικό ποσό, 446.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στα έσοδα από τους μήνες: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2020, φαίνεται πως θα διεκδικήσει ο από τον Δήμο Αργοστολίου για τα λημνοσπήλαια της Δρογκαράτης και της Μελισσάνης, τον Μύρτο, καθώς και για το αγκυροβόλιο της Αγ. Ευφημίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή, τα έσοδα από τα τέσσερα σημεία που ανήκουν στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Σάμης, για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο 2019 δεν έχουν αποδοθεί στον νέο Δήμο Σάμης, ενώ ανέρχονται στο ποσό των 446.161,68€.

Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Αργοστολίου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το διοικητικό κόστος, παρά τις οχλήσεις του Δήμου Σάμης, τα έσοδα έχουν αναλυτικά ως εξής:

Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης
9/2019:216.499,00
10/2019:69.779,00
11/2019:3.864,00
ΣΥΝΟΛΟ: 290.142,00€

Σπήλαιο Δρογκαράτης:
9/2019:60.583,00
10/2019:20.645,00
11/2019: ?
ΣΥΝΟΛΟ: 81.228,00€

Αγκυροβόλιο Αγ. Ευφημίας:
ΣΥΝΟΛΟ 25.673,08€

:
ΣΥΝΟΛΟ: 49.118,60

 

Σύμφωνα με έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, τα ποσά αυτά δεν έχουν τακτοποιηθεί από το Δήμο Αργοστολίου.
Επιπρόσθετος η Οικονομική Επιτροπή επισημαίνει ότι ο , παρά τις διάφορες οχλήσεις για την απόδοση των χρημάτων εγγράφως από την υπηρεσία,  δεν απέστειλε έως σήμερα επίσημα τα ζητηθέντα στοιχεία εσόδων και εξόδων (διοικητικό κόστος).

Έτσι, η Επιτροπή αποφάσισε να βεβαιώσει το ποσό των 446.161,68€ ως οφειλές, αφού αφαιρεθεί ποσό 10% για λειτουργικά έξοδα.

Τέλος, ο Δήμος Σάμης διεκδικεί άλλο ένα ποσό 33.825,05€, που αφορά κυρίως σε οφειλές, τακτικές οφειλές δημοτικών τελών καθώς και ρυθμίσεις τις οποίες είχαν αιτηθεί στο πρώην Δήμο Κεφαλλονιάς. για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 30/4/2020.

Κεφαλονίτικα Νέα