Άδειες Αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για το έτος 2021.

Άδειες Αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για το έτος 2021.

Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων.

Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνιάς, ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας, για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για Άδειες Αλίευσης για το έτος 2021:

  • Άδεια αλίευσης ερυθρού τόννου, υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία Αλιείας, μέχρι 10/09/2020.

  • Άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών (ξιφία και μακρύπτερου τόννου), υποβολή αίτησης μέσω ΟΣΠΑ, μέχρι 31/10/2020.

  • Άδεια αλίευσης μικρών πελαγικών ειδών, γαύρου και σαρδέλας, με το εργαλείο γρι γρι-PS, υποβολή αίτησης μέσω ΟΣΠΑ, μέχρι 31/10/2020.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ