Ανακοίνωση για τις αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων

Ανακοίνωση για τις αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων

Ενημερώνουμε τους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τον Μεσογειακό Κυκλώνα «Ιανό» ότι μετά από αίτημά μας και νεότερη απόφαση του στις δηλώσεις αποζημιώσεων θα συμπεριληφθούν και ζημιές σε κάθε είδους κτηνοτροφικές μονάδες (πτηνοτροφία, χοιροστάσια, κονικλοτροφία, ποιμνιοστάσια, βουστάσια κλπ) αλλά και σε μηχανολογικό αγροτικό εξοπλισμό.
Επιπλέον οι Δηλώσεις αποζημιώσεων θα υποβληθούν ατελών και δεν θα πληρωθούν στο ΕΛΓΑ τέλη εκτίμησης.
Παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στους αρμόδιους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ στους προσκείμενους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ζακύνθου και Λευκάδος προκειμένου να δηλώσουν τις ζημιές τους σε πάγιες εγκαταστάσεις, ζωικό ή/και φυτικό κεφάλαιο, ζωοτροφές, αποθηκευμένη σοδιά προς εμπορία κλπ.

Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου