Δήμος Σάμης: Κανονισμός για τα ογκώδη αντικείμενα

Το πρόγραμμα της αποκομιδής των ογκωδών αντικειμένων και προϊόντων κλαδέματος είναι το εξής:
ΔΕ Σάμης: Κάθε Τρίτη
ΔΕ Πυλάρου: Κάθε Τετάρτη
ΔΕ Ερίσου: Κάθε Πέμπτη
Οι Δημότες καλούνται:
Να μην εναποθέτουν προϊόντα κλαδέματος και ογκώδη αντικείμενα στους δρόμους, στα πεζοδρόμια και δίπλα από τους κάδους απορριμμάτων.
Να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ: 2674023446) ώστε το συνεργείο να ενημερώνεται, να παραλαμβάνει και να απομακρύνει εγκαίρως αυτά τα είδη.

Να τοποθετούν προσεκτικά και καλά σφραγισμένα τα απορρίμματά τους εντός των κάδων.
Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες λόγω και της έκτακτης συνθήκης, η Υπηρεσία θα αναγκαστεί να επιβάλλει πρόστιμα σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας.
Δήμος, εργαζόμενοι και δημότες ως αλυσίδα θα πρέπει να συμβάλλουν στην και την προστασία της δημόσιας υγείας.