Έκκληση για εθελοντές απευθύνει ο δήμος Σάμης

Έκκληση για εθελοντές απευθύνει ο δήμος Σάμης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2674 360 504, 2674 360 505.

Ο κάνει έκκληση για εθελοντές για
Καθαριότητα
Κοπή ξύλων
Υποστήριξη Πρόνοιας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2674 360 504, 2674 360 505.